Seljačka buna

Seljačka buna, 1990.-2000., crna kreda, lavirana tempera, 600 x 850 mm, inv. br. GGS-298
Gradska Galerija Striegl, 2021. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor