Starica

Starica, 1939.-1950., lavirani tuš, 250 x 210 mm, inv. br. GGS-224
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor