Tri gracije

Tri gracije, 1939.-1950., pastel, 600 x 420 mm, inv. br. GGS-205
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor