Viktorija

Viktorija, 1990.-2000., o. 1994., crna kreda, 430 x 350 mm, inv. br. GGS-312
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor