Žena

Žena, 1960.-1970., litografija, 680 x 480 mm, inv. br. GGS-259
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor