Žrtva

Žrtva, 1939.-1950., monotipija, 290 x 210 mm, inv. br. GGS-233
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor