14/07/24

Ana Ugarković, Bez naziva, 2005., kombinirana tehnika, 1200×1000 mm, GGS-337

Bez naziva

Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor