06/10/22

Stjepko Rupčić, Orkestar, 2006., ulje na platnu, 650×750 mm, GGS-323

Orkestar

Gradska Galerija Striegl, 2022. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor