20/06/24

Branko Čačić, Portret s cvijetom, 1970., tempera, 590×430 mm, GGS-331

Portret sa cvijetom

Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor