06/12/19 - 19/01/20

Marko Tadić: The Speculative View

Marko Tadić  kroz izložbu pod nazivom ”The Speculative View” predstavlja viziju Siska budućnosti kroz višeznačne objekte i kolaže koji su napravljeni na fotografijama grada Siska iz 1970-ih godina s ciljem stvaranja i zamišljanja novih intervencija i ideja u poznatom ambijentu.  Intervencije u formi višeznačnih objekata ubačene su izravno u vrijeme i prostor fotografija u monografiji. Fotografije ovim procesom postaju skice potencijalnih budućnosti i ukazuju na spremnost za poboljšanjem i promjenama. Može se primijetiti da su intervencije nevjerojatnih, nadrealnih dimenzija, sve da bi svojom nemogućnošću ukazale na naizgled nerješive probleme današnjice. Kompozicije objekata i kolaža referiraju se na ideju gradilišta i ambijenta u nastajanju. Neki objekti u prostoru sadašnje Gradske galerije Striegl su samostalni “radovi”, a neki se nalaze u ulozi potpore i oslonca drugim “radovima”. Tom metodom izjednačavaju se značenja potpornih konstrukcija i samih “klasičnih” umjetničkih radova. Ovom izložbom Marko Tadić uspostavlja izravnu i kritičku relaciju spram Sisak prošlosti i Siska sadašnjosti, tj. budućnosti.

///

Marko Tadić je diplomirao na Accademia di belle Artiu Firenzi 2006. godine. Umjetnička praksa Marka Tadića uključuje kolaže, animirane filmove, crteže i instalacije. Tadić je u svojem radu dugoročno fasciniran naslijeđem modernizma, koje koristi kao fragmente vizualne naracije kroz elemente umjetnosti, arhitekture, povijesti umjetnosti, a radovima gradi neobičnu atmosferu zaborava. Izlagao je na samostalnim i grupnim izložbama te filmskim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu ‒ u Zagrebu, Ljubljani, Beču, Milanu, Kasselu, Berlinu, Los Angelesu i New Yorku. Nagrade: Nagrada Radoslav Putar, 28. Salon mladih (Zagreb, 2006.); Nagrada Ministarstva kulture ‘’Vladimir Nazor’’ za najbolju izložbu u 2014., treća nagrada na izložbi T-HT@MSU, Zagreb. Sudjelovao je na rezidencijama i studijskim programima: Kultur Kontakt, Beč, Austrija (2008.); Los Angeles, SAD (2008.); ISCP, New York, SAD (2009.); Kultur Bunker, Frankfurt, Njemačka (2010.) i Helsinki International Artist Program (2011.). Predstavnik je Hrvatske na 57. Venecijanskom bijenalu 2017. godine. Predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i na Accademia di belle arti u Milanu. Živi i radi u Zagrebu.

Oznake

povratak na izložbe
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor