03/02/21

Javni razgovori: Nakon potresa #2, 4/3/2021, 18,00 sati

Tema drugog razgovora serije ‘’Nakon potresa: iskustva, saznanja i perspektive’’ objedinjuje iskustva samoorganiziranih volontera i praksi solidarnosti koje su uslijedile na prostoru Sisačko-moslavačke županije tijekom i nakon razornih potresa. Uvid u solidarna djelovanja na tom području koja su prethodila potresu ocrtat će kontekst društvene i ekonomske situacije, dok će nedavne volonterske akcije predstaviti načine samoorganizacije, širinu djelovanja te daljnje mogućnosti i potencijale sastavljanja mreža solidarnosti za naredno vrijeme. Pritom se dotičemo iskustva na terenu koja progovaraju o diskriminaciji, gospodarenju dobrima, zloupotrebi donacija kao i javnoj kritici volontera. Poticanjem razgovora o strukturi procesa samoorganizacije donosimo zaključke o tome što se doista može naučiti iz novonastale situacije i kako stečena znanja mogu osnažiti djelovanje volontera u budućnosti.

Moderatorica ovog razgovora je Maja Flajsig, magistra povijesti umjetnosti te etnologije i kulturne antropologije. Djeluje kao nezavisna kustosica u Hrvatskoj i inozemstvu. Bavi se pisanjem likovne kritike, osvrta i intervjua za portale Vizkultura, Kulturpunkt i Suvremena hrvatska fotografija, časopis Narodna umjetnist i radijsku emisiju HR3 Triptih. Surađuje s udrugom Ured za fotografiju i udrugom 90-60-90 te galerijom Crta pri razvijanju diskurzivnih sadržaja i izložbenih projekata. Aktivna je članica udruge 4 grada Dragodid koja se bavi očuvanjem suhozidne baštine. Istraživačka nastojanja koja čine polje njenih interesa su interdisciplinarni pristupi suvremenim umjetničkim fenomenima kroz vizualnu antropologiju koji se ponajviše tiču participativnog djelovanja u zajednici i umjetnosti u javnom prostoru i prirodnom okolišu, posebice u kontekstu manjih lokalnih sredina.

Serija razgovora ‘’Nakon potresa: iskustva, saznanja i perspektive’’ za cilj ima poticanje šire i inkluzivnije javne rasprave o posljedicama potresa na području Sisačko-moslavačke županije. U raspravu želimo uključiti stručnjake i aktiviste različitih profila, iskustva, praksi i stavova koji se – najšire rečeno – bave prostorom, društvom, prirodnim okruženjem i kulturnim nasljeđem potresom pogođenog područja: arhitekt_ice, urbanist_ice, povjesničar_ke umjetnosti, kulturne antroplog_inje i etnolog_inje, sociolog_inje, ekolog_inje i dr. Detektiranjem akutnih problema nastalih potresom i razmatranjem budućih scenarija zajedničkog oporavka, propitujemo postojeća i otvaramo moguća nova polazišta i pristupe rješavanju krizne situacije. Postojanje različitih perspektiva i otvaranje šireg horizonta mogućih rješenja vidimo kao osnovu formiranja javnog diskursa o potencijalnom sveobuhvatnom zacjeljenju.


Pored pružanja uvida u aktualne i nadolazeće probleme prisutne u zajednicama zahvaćenima potresom iz niza stručnih rakursa, želja nam je da se kroz dijeljena iskustva, znanja i otvaranje novih perspektiva približimo interesima šire publike, da povežemo stručnjake i da, u konačnici, zaključcima ovih rasprava utječemo na rješavanje praktičnih problema unutar zajednica, ali i na buduće poteze upravljačkih struktura.Javni razgovori odvijaju se u organizaciji Gradske galerije Striegl iz Siska i Sloge – Platforme samoorganiziranih volonterki i volontera.
Održavat će se u dvotjednom ritmu, četvrtkom s početkom u 18,00 sati.
Obzirom na trenutno stanje i u skladu s epidemiološkim mjerama, a i kako bismo program učinili dostupniji široj publici, svi razgovori održavat će se online putem platforme Zoom i biti emitirani na društvenim mrežama te u programu Radio Siska.


Sloga je neformalna platforma koju čine samoorganizirane volonterke i volonteri aktivni u pružanju izravne i uzajamne podrške i pomoći zajednicama na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije.
Tridesetak terenskih posada koje broje oko sedamdeset volonterki i volontera, dvadesetak dispečer/ic/a plus još toliko volonterki i volontera. Sloga je aktivna u koordinaciji same platforme, komunikaciji s lokalnim inicijativama i organizacijama, prikupljanju donacija, nabavi privremenih smještajnih jedinica, organiziranju distribucije pomoći i usluga za ljude i životinje, radu na procjeni uporabljivosti građevina, radu s medijima, IT podršci, prijavi govora mržnje i diskriminacije te očuvanju kulturne baštine.
U želji da se osnaži lokalna zajednica, Sloga je u stalnom kontaktu s lokalnim inicijativama i organizacijama na potresom pogođenom području, a sve kako bi se podržala njihova nastojanja u daljnjoj (samo)organizaciji, distribuciji pomoći i dugoročnom, održivom rješavanju njihovih potreba. Aktivnosti su koordinirane sa Zakladom Solidarna i Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva.

Link za event:

Topic: Nakon potresa #2: Prakse solidarnosti i uzajamne pomoći
Time: Mar 4, 2021 06:00 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/91689364141?pwd=Q1lGV1cwUHpZaUNkdEFLMVhzbldFdz09

Meeting ID: 916 8936 4141
Passcode: 247946


povratak na popis novosti
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor